Marka & Pazarlama Yönetimi


Kimlik Yönetimi

Marka yetkilileri, markanın iş ortakları, marka çalışanları ve istatistiksel örneklem metodu kullanarak tespit ettiğimiz marka hedef kitlesi/tüketicisi ile birebir  görüşmeler ile oluşturduğumuz içgörü tespitimiz ile markanın kullanıcısı nezdinde farklı ve güçlü yönleri ile karşılanmamış ihtiyaçlarını içeren SWOT analizi hazırlıyoruz. Marka Algı Raporu ile oluşturduğumuz ve adım adım tüm marka yönetim sürecini içeren  Stratejik Yol Haritası'nı hazırlayarak marka yetkililerine sunuyor ve markanın tüm yönetim sürecini birlikte belirleyerek, markayı inşa ettiğimiz, vizyonu, misyonu ve marka vaadi ile görsel ve yazılı iletişim dilini netleştirdiğimiz Kimlik Yönetimi'ni gerçekleştiriyoruz.

Kanal Yönetimi

Marka vaadinin net olarak ifade edildiği marka kimliğinin inşasının ardından, içeride ve dışarıda ortak iletişim dilinin kullanılmasına yönelik iletişim ve marka, pazarlama yönetim programını belirliyor, markanın tüketicisi ile iletişime geçeceği online ve offline pazarlama kanallarının etkin kullanılacağı alternatifli pazarlama bütçesini oluşturarak marka yetkililerine sunuyor, onaylanan bütçe doğrultusunda  Kanal Yönetimi'ni gerçekleştiriyoruz.
Tüm pazarlama kanallarının etkin yönetimi ve takibini gerçekleştiriyoruz.

Marka Kişiliği

Markanın tüketicisi algılarında yarattığı duygusal çağrışımları, marka hakkındaki düşüncelerini, marka ile ilgili kararlarını, marka ile ilgili birbirleri ile etkileşimlerini sağlayan, markanın zihinlerde iz bırakması ve onaylanmasına yönelik metodlarımızı içeren Algı Yönetimini gerçekleştiriyoruz.
Algı Yönetimi ile, markanın ürün ve hizmetlerinin hedef kitlesi nezdinde benimsenmesi, hayatlarına dokunması ve sürekli gündemde olmasını sağlıyoruz. Marka vaadini net olarak yansıtan etkin içerik yönetimi ve paylaşımlar ile hedef kitlenin nabzını tutuyor, gözlüyor, dinliyor ve sürekli iyileştirme ve geliştirme ile marka ve pazarlama yönetim sürecimize devam ediyoruz.

Pazarlama Araçları, Reklam Kampanyaları

Pazarlama departmanı, yüksek ürün farkındalığı yaratan, ürün yaklaşımlarının müşterinin ulaşımına açık olmasını sağlayan ve ürünün gerçek değerini ortaya çıkaran, yaratıcı ve yenilikçi pazarlama araçları yaratma peşinde koşar. Pazarlama takımı, pazarda güçlü bir markayı ortaya çıkartan ve güçlü bir marka sonucu veren, iç mekan ve dış mekan medya araçlarını da kapsayan, tüm  servisleri ve reklam kampanyalarını sunmak konusunda deneyime sahiptir. Güçlü bir marka yaratan ve pazarda tanınmayı arttıran  Medya planı stratejileriyle ulusal ve uluslararası birçok markaya hizmet tecrübemiz en büyük referansımızdır.