Bilgi İşlem yatırımları tecrübeli profesyonellerin danışmanlığıyla daha hızlı ve daha uygun bütçelerle gerçekleşebilir.


Bilişim Danışmanlığı

Logon Bilişim Danışmanlık Servisi, büyük ölçekli organizasyonların en yeni bilgi teknolojilerini kullanarak bilgi işlem ortamlarının planlanması, yapılandırılması ve yönetimi ile ilgili destek vermektedir. Danışmanlık hizmeti verilen şirketin personeli ile birlikte çalışarak bilgi aktarımının gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Danışmanlarımızın farklı alanlarda elde ettikleri tecrübeler de bu yapının içine katılarak, verilen hizmetin en yüksek kalitede olması hedeflenmektedir. Bilgi teknolojilerinin getirdiği tüm avantajları müşterilerimize fayda olarak sunmaktayız.
Logon Bilişim Danışmanlık Servisi' nin verdiği profesyonel hizmetler ile müşterilerimizin en yeni bilgi teknolojilerini kullanarak, iş süreçlerini hızlandırılması ve verimliliklerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Altyapı Danışmanlığı 

Altyapı danışmanlığı ile hedeflenen amaç, şirketlerdeki bilgi sistemleri altyapısının düzgün ve standartlara uygun olarak çalışmasını temin etmektir. Bu hedefe ulaşmak için, şirketin günlük ve gelecekteki olası bilgi sistemleri ihtiyaçları sürekli olarak takip edilmektedir. Ortaya çıkması muhtemel sorunların önceden saptanması ve çözüme yönelik öneriler sunulması, bilgi sistemlerinin şirketlere sağladığı verimliliğin sürekliliğini sağlar.

Yazılım ve Donanım Seçim Danışmanlığı

Gerek ERP, CRM, Mobil Uygulamalar vb. yeni kavram ve uygulamalar, gerekse Ticari Paketler gibi bilinen uygulamalar sürekli olarak takip edilerek, şirketlerin hangi birimlerinde, hangi uygulamalara, ne zaman ihtiyaçları olduğuna dair öneri ve raporları çıkartmak için yapılan çalışmaları içerir. Yazılım ve Donanım Danışmanlığı ise, işletmenin ihtiyaç duyduğu uygulamalarla beraber çalışması gereken donanım ve alt yapıların saptanması ve tasarımı çalışmalarını içermektedir. Her iki konuda da danışmanlık Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) ve Yatırım Geri Dönüş (ROI) ortaya koyarak seçim kararına destek verilmektedir.