Network ağ güvenliği bilgisayar teknolojileriyle desteklenmeli

 


BT Güvenliği ve Ağ Çözümleri

Kurumların uçtan uca network bağlantısını sağlamak öncelikli görevimizdir. Lan / Wan / WiFi network yapılarında, donanım ekipmanlarının amaca yönelik olarak analiz edilip, fiyat – performans değeri en yüksek olanın belirlenmesi ile yapı oluşturulur. Tedariği gerçekleştirilen ekipmanların konumlandırılması, konfigüre edilmesi ve devreye alınması ile süreç başlatılır.

Network kurulumunda mimari hazırlığın en önemli aşaması, network ve BT sisteminin saldırılara karşı korunmasıdır. Networke olası saldırılar kurumun mali açıdan zararına neden olduğu gibi kurum yönetici ve çalışanlarının iş sürekliliğini aksatmaktadır.
Logon Bilişim, kurumsal bilgi güvenliğini bir bütün olarak ele alır. Planlanan BT güvenlik stratejisi ihtiyaçları karşılayan, verimliliği arttıran ve BT maliyetlerini düşüren bir yapı olmalıdır. BT güvenliği sadece koruma ile değil, kullanıcılara sağladığınız ağ ve internet kullanım imkanlarının legal bir şekilde kurum menfaatlerinin ön planda tutularak izlenmesi ve raporlanması ile de sürmektedir.
Bu bağlamda kurumsal bilgi güvenliği ve ağ ekipmanları içinde yeralan çözümlerimiz şunlardır;
• Yönetilemeyen Switch'ler (Unmanaged Switch'ler)
• Smart Switch'ler (Web Managed Smart Switch'ler)
• Yönetilebilir Switch'ler (Managed Switch'ler)
• Switch Modüller
• Kablosuz Network (Wireless Network)
• Network Management